Monthly Archives Luty 2017

Parę słów o obligacjach i inwestowaniu w obligacje – inwestowanie blog

Category: Biznes Comments: No comments

Ciężko jednoznacznie stwierdzić czy opłaca się inwestować w obligacje ogólnie , gdyż jak wiadomo obligacje są bardzo różne , obligacje mogą być emitowane przez zgłoła różne podmioty (Skarb Państwa bardzo bogatego kraju , lub też ledwo dysząca spółka producencka – która i tak jest zadłużona). Na pewno obligacje są bardzo ciekawym instrumentem na rynku finansowym , gdyż praktycznie żaden inny instrument nie ma aż tak różnorodengo ryzyka jak obligacje , i co za tym idzie oczywiście tak różnorodnej stopy zwrotu jak obligacje. Zacznijmy więc od tego w jaki sposób państwa zaczęły emitować obligacje i po co. Przez wiele lat finanse wielu krajów były bardzo stabilne...

dalej